מכתבי תודה

אנו עוסקים בנושאי בריאות פרטיים ואינטימיים ביותר. מתוך עשרות מכתבי התודה
שקבלנו במהלך השנים, הנה דוגמא של מכתבים שקבלנו רשות לפרסמם:

התחלה שיחה
בואו נדבר
שלום, איך אנחנו יכולים לעזור?
דילוג לתוכן