רשלנות אולטרסאונד – 03-622-2927

מום במוח, בלב או באיבר אחר כתוצאה מרשלנות בביצוע אולטרסאונד

כדי לקבל הערכה ראשונית ומיידית לסיכוי לתביעה, יש להשיב על הפרטים הבאים