מחלות זיהומיות בהריון – 03-622-2927

פגיעה מזיהום בהיריון או בלידה

כדי לקבל הערכה ראשונית ומיידית לסיכוי לתביעה, יש להשיב על הפרטים הבאים

אם ידוע לכם שהזיהום נגרם מ- GBS או E-COLI
אם ידוע לכם שהזיהום נגרם מליסטריה
אם ידוע לכם שהזיהום נגרם מ- CMV